FUNDUSZ INWESTYCYJNY WCHODZI W SKŁAD GRUPY

fingrow

"Nawyk zarządzania pieniędzmi jest ważniejszy niż ilość posiadanych pieniędzy"
T. HARV EKER

Wpis do rejestru zarządzających ASI

„Nigdy nie polegaj na pojedynczym dochodzie. Inwestuj w siebie z zamiarem stworzenia drugiego źródła, potem trzeciego, potem czwartego”
Warren Edward Buffett

 

 

Biznes Inwestycje Plus ASI SA to spółka wpisana do oficjalnego rejestru zarządzających Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych pod numerem PLASI000239. Rejestr prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego. Wykonywanie działalności zarządzających ASI, zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie, jest reglamentowane przez ustawę i w zależności od wartości aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych ASI wymaga albo uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (zgodnie z art. 70a i nast. Ustawy), albo wpisu do rejestru zarządzających ASI prowadzonego przez KNF (art. 70zb i nast. Ustawy).