FUNDUSZ INWESTYCYJNY WCHODZI W SKŁAD GRUPY

fingrow

"Nawyk zarządzania pieniędzmi jest ważniejszy niż ilość posiadanych pieniędzy"
T. HARV EKER

O nas

Biznes Inwestycje Plus Alternatywna Spółka Inwestycyjna SA (BI Plus ASI SA) jest spółką inwestycyjną wpisaną do rejestru zarządzających Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych
(Nr PLASI000239) prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. BI Plus ASI SA funkcjonuje jako fundusz zapewniający krótko- oraz średnioterminowe finansowanie dla małych oraz średnich przedsiębiorstw w Polsce, które doświadczają przejściowych problemów płynnościowych, m.in. wywołanych przez pandemię COVID-19.

 

Celem BI Plus ASI SA jest zbudowanie zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego alokowanego przede wszystkim w zabezpieczone instrumenty dłużne.

 

Strategia BI Plus ASI SA zakłada połączenie dedykowanego finansowania dłużnego wraz z częściowym equity dla przedsiębiorstwa z ustalonym poziomem kontroli operacyjnej w trakcie procesu inwestycyjnego. Zespół zarządzający BI Plus ASI SA, bazując na własnym doświadczeniu oraz analizie rynku długu w Polsce, zidentyfikował lukę podażową w zakresie wyspecjalizowanych rozwiązań finansowania dłużnego dla firm z sektora MŚP, które ze względu na pogorszony standing finansowy znajdują się poza obszarem zainteresowania banków komercyjnych i/lub są zbyt małe, aby korzystać z rozwiązań produktowych oferowanych przez rynek kapitałowy czy private debt.

 

BI Plus ASI SA otrzymała gwarancję Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego na kwotę 100 mln euro, co pokrywa do 70% strat zrealizowanych w portfelu inwestycyjnym funduszu finansującym przedsiębiorstwa MŚP. Działając w ten sposób, BI Plus ASI SA zajmuje się kompleksową restrukturyzacją i dofinansowaniem biznesu klienta.

 

BI Plus ASI SA inwestuje w dojrzałe operacyjnie firmy, które ze względu na różne czynniki wewnętrzne bądź zewnętrzne znalazły się w kryzysowej sytuacji ekonomicznej.

 

PRZY PODEJMOWANIU DECYZJI INWESTYCYJNYCH NIE BIERZE SIĘ POD UWAGĘ ICH NIEKORZYSTNYCH SKUTKÓW DLA CZYNNIKÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

 

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych Biznes Inwestycje Plus ASI S.A. nie bierze pod uwagę żadnych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.