FUNDUSZ INWESTYCYJNY WCHODZI W SKŁAD GRUPY

fingrow

"Nawyk zarządzania pieniędzmi jest ważniejszy niż ilość posiadanych pieniędzy"
T. HARV EKER

Dobra konsumpcyjne

Dystrybucja oraz sprzedaż towarów konsumpcyjnych to ważny obszar inwestowania naszej spółki. Rynek dóbr konsumpcyjnych jest niebywale szeroki i obejmuje m.in. samochody, odzież, artykuły gospodarstwa domowego. W kwestii finansowania dóbr konsumpcyjnych wykazujemy się zrozumieniem i elastycznością, dopasowując nasze możliwości do potrzeb współpracujących z nami spółek. Śledzimy trendy rynkowe, dzięki czemu możemy zaproponować najkorzystniejszą formę inwestycji.