FUNDUSZ INWESTYCYJNY WCHODZI W SKŁAD GRUPY

fingrow

"Nawyk zarządzania pieniędzmi jest ważniejszy niż ilość posiadanych pieniędzy"
T. HARV EKER

Hotele, rozrywka

Biznes Inwestycje Plus ASI SA inwestuje w przedsięwzięcia hotelarskie i rozrywkowe na wielu poziomach. Zainwestowaliśmy w rozliczne projekty hotelowe i w szeroko zakrojoną działalność wypoczynkową. Środki przeznaczamy zarówno na rozwój już istniejących obiektów, jak i na stworzenie nowych placówek od podstaw, z dofinansowaniem budowy i kompleksowego wyposażenia.

W ocenie ryzyka inwestycyjnego bierzemy pod uwagę m.in. lokalizację, siłę konkurencji, wkład własny, przy uwzględnieniu bieżących trendów rynkowych i oczekiwanych zachowań oraz decyzji potencjalnych gości.