FUNDUSZ INWESTYCYJNY WCHODZI W SKŁAD GRUPY

fingrow

"Nawyk zarządzania pieniędzmi jest ważniejszy niż ilość posiadanych pieniędzy"
T. HARV EKER

Dywidendy z biznesów

„Nigdy nie polegaj na pojedynczym dochodzie. Inwestuj w siebie z zamiarem stworzenia drugiego źródła, potem trzeciego, potem czwartego”
Warren Edward Buffett

 

 

Dywidenda (łac. dividendum – rzecz do podziału) to część zysku netto przeznaczona dla wspólnika bądź akcjonariusza (lub do podziału pomiędzy nimi). Jej wysokość obliczana jest w oparciu o wynik finansowy spółki. Może zostać wypłacona w formie środków pieniężnych albo innych aktywów. Dywidenda stanowi formę bieżącej wypłaty z inwestycji i może stanowić powtarzalne źródło dochodu dla inwestora. Nasi partnerzy mogą z tej możliwości skorzystać.