FUNDUSZ INWESTYCYJNY WCHODZI W SKŁAD GRUPY

fingrow

"Nawyk zarządzania pieniędzmi jest ważniejszy niż ilość posiadanych pieniędzy"
T. HARV EKER

Biznes Inwestycje

Biznes Inwestycje SA (BI SA) jest spółką córką Biznes Inwestycje Plus Alternatywna Spółka Inwestycyjna SA (BI Plus ASI SA), która zajmuje się jej operacyjną obsługą w tym m.in. przygotowaniem dokumentacji transakcyjnej (wycena, model,  raport analityczny, raport na Komitet Inwestycyjny) oraz realizowaniem procesu analitycznego. BI SA pełni funkcję analityczną, przygotowawczą oraz organizacyjną w zakresie badań i analiz finansowych. Natomiast BI Plus ASI SA odpowiada za weryfikację przygotowanej dokumentacji na wewnętrznych Komitetach Inwestycyjnych, Komitetach Kredytowych, podejmowaniem Decyzji Inwestycyjnych, udzielaniem finansowania oraz nadzorowaniem procesu w czasie trwania inwestycji.

 

BI SA to podmiot działający na wyłączność dla BI Plus ASI SA.