enplwybierz język

FUNDUSZ INWESTYCYJNY WCHODZI W SKŁAD GRUPY

fingrow

"Nawyk zarządzania pieniędzmi jest ważniejszy niż ilość posiadanych pieniędzy"
T. HARV EKER

Biznes Inwestycje Plus Alternatywna Spółka Inwestycyjna SA (BI Plus ASI SA) to spółka inwestycyjna wpisana do rejestru zarządzających Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI) pod numerem PLASI000239 prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Strategia BI Plus ASI SA zakłada połączenie dedykowanego finansowania dłużnego dla przedsiębiorstwa z ustalonym poziomem kontroli operacyjnej w trakcie procesu inwestycyjnego, co czyni z BI Plus ASI SA aktywnym inwestorem finansowym.
BI Plus ASI SA posiada gwarancję Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego na kwotę w wysokości 100 mln euro do portfela inwestycyjnego 140 mln euro, co gwarantuje zwrot 70% wartości udzielonego finansowania.

Uprzejmie informujemy o sprostowaniu informacji uprzednio zamieszczonych na naszej stronie internetowej. Biznes Inwestycje Plus ASI S.A. jest spółką prowadzącą działalność jako wewnętrznie zarządzający ASI na podstawie uzyskanego wpisu do rejestru zarządzających ASI prowadzonego przez KNF. W związku z powyższym zamieszczone uprzednio na stronie internetowej określenie „licencja KNF” mogło wprowadzać w błąd inwestorów, co do zakresu nadzoru sprawowanego przez KNF, jak i realizowanych obowiązków sprawozdawczych. Spółka działając jako ASI wpisana do rejestru zarządzających podlega ograniczonemu nadzorowi KNF stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
OFERTA DLA INWESTORA
Inwestowanie

Inwestowanie

Nadzór nad inwestycją

Nadzór nad inwestycją

Fachowe doradztwo

Fachowe doradztwo

Współpraca z ekspertami

Współpraca z ekspertami

Dywidendy z biznesów

Dywidendy z biznesów

Gwarancja EIF

Gwarancja EIF

Zakup udziałów

Zakup udziałów

Wpis do rejestru zarządzających ASI

Wpis do rejestru zarządzających ASI

OFERTA DLA KLIENTA
Finansowanie

Finansowanie

Dofinansowanie

Dofinansowanie

Wykup nieruchomości

Wykup nieruchomości

Kompleksowa opieka

Kompleksowa opieka

Nadzór

Nadzór

Coaching

Coaching

Wkład konkretnego kapitału

Wkład konkretnego kapitału

Optymalizacja

Optymalizacja

DLACZEGO WARTO PRACOWAĆ
WŁAŚNIE Z NAMI?
Współpraca z nami opiera się na transparentności, wiarygodności i obustronnym zaufaniu.
Oferujemy całkowitą kontrolę nad biznesem i systemem księgowym.
Nasi eksperci dysponują wszechstronną wiedzą i bogatym doświadczeniem inwestorskim.
Gwarantujemy przejrzyste i uczciwe warunki, skrojone indywidualnie dla każdego klienta.
Znamy techniki, dzięki którym restrukturyzowane firmy wybijają się na tle konkurencji.
Inwestujemy tylko w projekty, których jesteśmy całkowicie pewni i nad którymi mamy kontrolę.
Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa i stabilizację.
Dajemy firmom zastrzyk kapitału, którego odmówiły im banki.
Prowadzimy firmę na każdym etapie rozwoju.
Pomagamy przedsiębiorcom wyjść z długów i stanąć na nogi.
Działamy efektywnie i sprawnie.
Zapewniamy optymalizację prowadzonego biznesu w fazie rozwoju.